Kommunikationsarkitekt

I dagens föränderliga värld funkar inte många av de traditionella marknadsföringsmetoderna. När verksamheter bit för bit tappar den verkliga makten över sina egna varumärken så går det inte att förlita sig på gamla textböcker från gårdagens reklamskolor.
Under mina 30 år av marknadsföringserfarenhet har jag intresserat mig för mänskliga dynamiker och hur våra förväntningar skiftar i takt med världens förändringar.
Låt mig hjälpa er verksamhet att bli tydligare med just era fördelar, eller att hitta er unika väg i dagens landskap.

Urval av uppdrag