Workshop

Jag faciliterar ofta workshops med våra kunder. Varumärkesstrategier och idéutveckling är något jag tycker är extra spännande. Men ibland kan en arbetsgrupp även behöva ett strukturerat sätt att komma till skott vid en uppstart av ett nytt projekt eller vid en omorganisation till exempel.

Hör gärna av er om ni behöver en strukturerad och metodisk workshop inom:

– Varumärkesstrategi

– Innovation

– Idéutveckling

– Projektuppstart

– Förändring