Kund:

Svenska Psykiatriska Föreningen

År:

2016 – 2017

Brief:

Förnya föreningen med en ny logo och grafisk profil så att den nya hemsidan även får ett nytt utseende.

Lösning:

Att ta fram symbolen var ett arbete som krävde några idéutvecklingsmöten med gedigen research i ryggen. Till slut landade det i den internationella symbolen för psykiatri, den grekiska bokstaven Psi (⍦), men som gjordes om till en figur för att symbolisera en förening genom ett omfamnande. För att göra symbolen mer tänkvärd ville jag att den skulle andas historia och någonting svenskt. Då gjordes symbolen om så att den ser ut som en hällristning. Vad som även hände då var att symbolen kunde tolkas på många olika sätt, något som speglar komplexiteten med psykiatri väldigt väl.

Jag skrev även en artikel om detta arbete som går att läsa här. Artikeln publicerades först i tidsskriften Svensk Psykiatri.

Vi fick även uppdraget med att bygga hemsidan när profileringen var klar och detta arbete inleddes med en workshop för att sätta en bra innehållsstruktur till sidan. Efter det följde wireframes, design och programmering med löpande avstämningar med beställaren tills sidan var klar att fylla med innehåll – något som kunden valde att göra själva.