Föreläsningar

Ibland får jag äran att föreläsa inom några av de ämnen där jag verkar. Jag har till exempel föreläst om varumärkesstrategier på bland annat Beckmans Designhögskola, Södertörns Högskola, Danderyds Gymnasium med flera. Jag har även föreläst en del om förändringar till följd av den alltmer digitaliserade värld vi befinner oss i, projektledning, designprocesser, kreativa processer, kanalspecifik marknadsföring med mera.

Hör gärna av er om ni behöver en talare som är erfaren inom:

– Varumärkesstrategi

– Marknadsföring

– Designmetodik

– Innovation

– Idéutveckling

– Förändring inom organisationer

– Projektledning